42-600 Tarnowskie Góry - Sowice, ul. Ks. Jana Rudola 7, Proboszcz: Ks Andrzej Giszka info@parafiasowice.tarnogorski.pl (32) 285-33-03

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym to ruch charyzmatyczny, który opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

Grupa spotyka się co tydzień na spotkaniach, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, (osobiste świadectwo życia niektórych uczestników spotkania). Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się charyzmaty.

Ta wspólnota jest owocem Rekolekcji Ewangelizacyjnych, które odbyły się 13-15 XII 2018r. w naszej parafii.

Prowadzącymi/ Formatorami są :

Ks. Prob. Andrzej Giszka

Renata i Andrzej Drabikowie

Spotkania Odnowy w Duchu Świętym odbywają się w poniedziałki o g. 19:00, w salce, w kościele