42-600 Tarnowskie Góry - Sowice, ul. Ks. Jana Rudola 7, Proboszcz: Ks Andrzej Giszka info@parafiasowice.tarnogorski.pl (32) 285-33-03

Dzieci Maryi

Dzieci Maryi to grupa obejmująca młode dziewczęta, które chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Ruch ten powstał pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w Paryżu .

Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu:

Wychowanie wszystkich członków w wierze i w życiu modlitwy, budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego w służbie ubogim, szczególnie młodym ofiarom nędzy duchowej i materialnej, dobre przygotowanie członków Stowarzyszenie do współpracy z różnymi dziedzinami duszpasterstwa w myśl zaleceń Kościoła.

Wspólnota Dzieci Maryi osiąga swój cel poprzez korzystanie z takich środków jak: przeżywanie Eucharystii, kontemplację osoby Maryi, naśladowanie Matki Bożej i praktykowanie Jej cnót, rozpowszechnianie i noszenie Cudownego Medalika zgodnie z obietnicą zawartą w słowach Maryi: “Wszyscy, którzy nosić go będą otrzymają wiele łask“.

Hasłem grupy są słowa: “O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy“. Dzieci Maryi idąc za wezwaniem Matki Bożej wypowiadają tę modlitwę jak najczęściej. Zawołaniem Dzieci Maryi są słowa: “Cześć Maryi” odp.: “Cześć Niepokalanej”. Znakiem rozpoznawczym jest medal Niepokalanej objawiony św. Katarzynie Laboure.

Spotkania naszej parafialnej wspólnoty Dzieci Maryi z Animatorką, odbywają się w każdą sobotę o godz. 9:00 w zakrystii kościoła