42-600 Tarnowskie Góry - Sowice, ul. Ks. Jana Rudola 7, Proboszcz: Ks Andrzej Giszka info@parafiasowice.tarnogorski.pl (32) 285-33-03

Schola

Schola „Jubilate Deo”

Wspólnota ta powstała z inicjatywy księdza Proboszcza Andrzeja Giszki oraz p. Organisty Patryka Pfeifer. Początkowo schola nosiła nazwę „Zespół muzyczny”, z czasem jednak ugruntowała się jako schola wokalna i zyskała nazwę „Jubilate Deo”

Jubilate Deo

Wykrzykujcie na cześć Pana!

To zawołanie będące częścią psalmu setnego z pewnością będzie adekwatną myślą, która przychodzi do głowy w związku z tym, czym zajmuje się Parafialna Schola Muzyczna.

Słowa „Jubilate Deo” zdają się wyrażać radość, którą odkrywa i uzewnętrznia modlitewnym okrzykiem psalmista.

Schola jest wspólnotą ludzi śpiewających na część Boga podczas liturgii, nabożeństw, czuwań, koncertów.

W jej składzie nie ma barier wiekowych ani umiejętnościowych.

Do tej wspólnoty może należeć każdy !

Wystarczy mieć słuch muzyczny i chęć chwalenia Pana Boga przez śpiew.

Spotkania Scholi „Jubilate Deo” pod okiem Organisty odbywaja się w środy o godz. 19:00 w salce, w kościele.