42-600 Tarnowskie Góry - Sowice, ul. Ks. Jana Rudola 7, Proboszcz: Ks Andrzej Giszka info@parafiasowice.tarnogorski.pl (32) 285-33-03

Róże Różańcowe

Róża różańcowa jest modlitewną wspólnotą naszych parafian, z których każdy/a codziennie modli się jedną dziesiątką Różańca Świętego według przydzielonej tajemnicy – w ten sposób codziennie odmawiany jest cały różaniec. Istotne jest to, że wszyscy członkowie róży modlą się w tej samej intencji, zmienianej co miesiąc.

Rozważając bowiem tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa oczyma Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona w swym matczynym sercu je przeżywała. Odmawiając Różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania. Ona – radosna, bolejąca i chwalebna, zawsze u boku Syna – jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw – mówił św. Jan Paweł II.”

Grupa różańcowa modli się w sposób szczególny w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po porannej mszy św.

W naszym kościele modlitwa różańcowa odmawiana jest każdego dnia, w ciągu całego roku, przed poranną eucharystią.

Zapraszamy do włączenia się do grupy poprzez kontakt z ks. Proboszczem lub przewodniczącą róż, p. Krystyną Tarnowską

Panie prowadzące poszczególne Róże różańcowe

PRZEWODNICZĄCA – P. TARNOWSKA KRYSTYNA

1 RÓŻA – P. STILER KRYSTYNA

2 RÓŻA – P. KATA JANINA

3 RÓŻA – P. BŁASZCZYK IRENA

4 RÓŻA – P. MOL EUGENIA

5 RÓŻA – P. GAŁĄZKA ŁUCJA

6 RÓŻA – P. ZAJUSZ JOANNA

7 RÓŻA – P. MICHALIK HELENA

8 RÓŻA – P. FRANKE GRAŻYNA

I PIĄTKI – OD STYCZNIA DO SIERPNIA –

POSZCZEGÓLNE RÓŻE

OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA –

ZA ++ CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA