42-600 Tarnowskie Góry - Sowice, ul. Ks. Jana Rudola 7, Proboszcz: Ks Andrzej Giszka info@parafiasowice.tarnogorski.pl (32) 285-33-03

Kolekty

01.04.2021r

1800 – „H”

03.05.2021r

800 – „B”

1030 – „H”

27.06.2021r

800 – „SK”

1030 – „S”

1200 – “H”

1600 – „B”

03.04.2021r

1900 – „H”

09.05.2021r

800 – „H”

1030 – „B”

1200 – “Sk”

1600 – „S”

04.04.2021r

800 – „B”

1030 – „H”

1200– “S”

1600 – „Sk”

16.05.2021r

800 – „S”

1030 – „Sk”

1200 – “S”

1600 – „Sk”

5.04.2021r

800 – „H”

1030 – „S”

1200 – “H”

1600 – „B”

23.05.2021r

800 – „H”

1030 – „B”

1200 – “S”

1600 – „Sk”

11.04.2021r

800 – „B”

1030 – „H”

1200 – “Sk”

1600 – „S”

30.05.2021r

800 – „Sk”

1030 – „S”

1200 – “H”

1600 – „B”

18.03.2021r

800 – „S”

1030 – „Sk”

1200 – “B”

1600 – ”H”

03.06.2021r

700 – „B”

900 – „H”

1600 – “S”

01.04.2021r

1800 – „S”

06.06.2021r

800 – „Sk”

1030 – „S”

1200 – “B”

1600 – „H”

25.04.2021r

800 – „H”

1030 – „B”

1200 – “S”

1600 – „Sk”

02.05.2021r

800 – „Sk”

1030 – „S”

1200 – “B”

1600 – „H”

20.06.2021r

800 – „H”

1030 – „B”

1200 – “S”

1600 – „Sk”