42-600 Tarnowskie Góry - Sowice, ul. Ks. Jana Rudola 7, Proboszcz: Ks Andrzej Giszka info@parafiasowice.tarnogorski.pl (32) 285-33-03

Kolekty

05.07.2020r

800 „S”

1030 – „Sk”

1600 – „B”

30.08.2020r

800 „H”

1100 – „S”

1600 – „Sk”

01.11.2020r

800 – „B”

1030 – „H”

1600 – „S”

24,12,2020r

2400 – „Sk”

12.07.2020r

800 – „ H”

1030 – „S”

1600 – „Sk”

06.09.2020r

800 „B”

1030 – „H”

1600 – „S”

02.11.2020r

700 – „Sk”

930 – „B”

1800 – „H”

25.12.2020r

800 – „B”

1030 – „H”

1600 – „S”

19.07.2020r

800 „B”

1030 – „H”

1600 – „S”

13.09.2020r

800 – „Sk”

1030 – „B”

1600 – „H”

08.11.2020r

800 – „S”

1030 – „Sk”

1600 – „B”

26.12.2020r

800 – „Sk”

1030 – „B”

1600 – „H”

26.07.2020r

800 „Sk”

1030 – „B”

1600 – „H”

20.09.2020r

800 – „S”

1030 – „Sk”

1600 – „B”

15.11.2020r

800 – „H”

1030 – „S”

1600 – „Sk”

27.12.2020r

800 – „S”

1030 – „Sk”

1600 – „B”

02.08.2020r

800 – „S”

1030 – „Sk”

1600 – „B”

27.09.2020r

800 – „H”

1030 – „S”

1600 – „Sk”

22.11.2020r

800 – „B”

1030 – „H”

1600 – „S”

31.12.2020r

1700 – „H”

09.08.2020r

800 – „H”

1030 – „S”

1600 – „Sk”

04.10.2020r

800 – „B”

1030 – „H”

1600 – „S”

29.11.2020r

800 – „Sk”

1030 – „B”

1600 – „H”

15.08.2020r

800 – „B”

1030 – „H”

1600 – „S”

11.10.2020r

800 – „Sk”

1030 – „B”

1600 – „H”

06.12.2020r

800 – „S”

1030 – „Sk”

1600 – „B”

16.08.2020r

800 – „Sk”

1030 – „B”

1600 – „H”

18.10.2020r

800 – „S”

1030 – „Sk”

1600 – „B”

13.12.2020r

800 – „H”

1030 – „S”

1600 – „Sk”

23.08.2020r

800 – „S”

1030 – „Sk”

1600 – „B

25.10.2020r

800 – „H”

1030 – „S”

1600 – „Sk”

20.12.2020r

800 – „B”

1030 – „H”

1600 – „S”

Plan kolekt nr2 rok2020