42-600 Tarnowskie Góry - Sowice, ul. Ks. Jana Rudola 7, Proboszcz: Ks Andrzej Giszka info@parafiasowice.tarnogorski.pl (32) 285-33-03

Rekolekcje letnie

Rekolekcje letnie organizowane przez naszą diecezję dla dzieci i młodzieży w roku 2021:

Oaza Dzieci Bożych ODB (klasy 1-6 szkoły podstawowej):

Miejsce: Zakopane
Termin: 05-12.07.2021
Osoba odpowiedzialna: Ks. Tomasz Broll
Koszt: z dojazdem
Zapisy i informacje bezpośrednio u ks. Tomasza:
email: tomcio1991b@wp.pl
tel.: 609137591

Oaza Nowej Drogi OND ( klasy 7-8 szkoły podstawowej i gimnazjum):

Miejsce: Zakopane
Stopień: OND I st.
Termin: 13-29.07.2021
Osoba odpowiedzialna: Ks. Dominik Swoboda
Koszt: 1500zł* z dojazdem

Oaza Nowego Życia ONŻ (młodzież szkoły średniej):

Miejsce: Zakopane
Stopień: ONŻ I st.
Termin: 13-29.07.2021
Osoba odpowiedzialna: Ks. Patryk Gawłowski
Koszt 1500zł* z dojazdem

Miejsce: Babice k. Raciborza
Stopień: ONŻ II st.
Termin: 14-30.07.2021
Osoba odpowiedzialna: Ks. Krzysztof Ruciński
Koszt: 850zł dojazd własny

Miejsce: Zabrze
Stopień: ONŻ III st.
Termin: 06-22.08.2021
Osoba odpowiedzialna: Ks. Piotr Dyduch
Koszt: 800zł dojazd własny

Zapisy: Kliknij tutaj

*wzrost kosztów rekolekcji związany jest z koniecznością spełnienia wymogów sanitarnych związanych z pandemią. Jest to koszt realny, jednak nie wyobrażamy sobie, żeby była to przeszkoda wzięcia udziału w rekolekcjach. Jeśli więc byłaby taka potrzeba istnieje możliwość otrzymania dofinansowania. Prośby takie prosimy przesyłać w formie elektronicznej (skan, wyraźne zdjęcie) według podanego wzoru Prośba o dofinansowanie rekolekcji (do pobrania) na maila: dor.gliwice@gmail.com. Bliższe informacje: ks. Piotr Dyduch 601953888.

 

 

Rekolekcje dla Domowego Kościoła

O rekolekcjach z Zasad Domowego Kościoła

Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych.

Na rekolekcjach (zwłaszcza 15-dniowych) powinien być realizowany także program formacyjny dla dzieci.

Program Oazy I stopnia ma charakter ewangelizacyjno-katechumenalny; omawiane są również zagadnienia z zakresu duchowości małżeńskiej. 
Oaza II stopnia rozwija biblijne podstawy inicjacji liturgicznej; omawiane jest również przeżywanie okresów liturgicznych w rodzinie. 
Oaza III stopnia ukazuje rzeczywistość Kościoła jako wspólnoty.
ORAR I stopnia pogłębia rozumienie istoty, celu, duchowości i metody DK jako nurtu wspólnot rodzinnych w ramach Ruchu Światło-Życie. 
ORAR II stopnia przygotowuje małżeństwa do świadomego podjęcia posługi pary animatorskiej, ukazując wagę i odpowiedzialność zadań animatorów.

 

Formację podstawową stanowi przeżycie tematów formacyjnych według podręczników I i II roku pracy, oazy rekolekcyjnej I, II i III stopnia oraz ORAR I i II stopnia.

Członkowie DK po przeżyciu formacji podstawowej podejmują formację permanentną poprzez:

– ciągłe pogłębianie formacji podstawowej,
– realizację na spotkaniach miesięcznych tematów według materiałów proponowanych przez Centralną Diakonię DK lub według własnego wyboru,
– udział w rekolekcjach i sesjach tematycznych DK, 
– Triduum Paschalne przeżywane w formie rekolekcyjnej we własnej parafii albo wyjazdowe,
– uczestnictwo w ORD,
– udział w rekolekcjach organizowanych przez RŚ-Ż i innych.

Pkt. 19 Zasad Domowego Kościoła

Czarna GóraOAZA REKOLEKCYJNA 2021 – „ On pocieszy wasze serca.” Ef 6, 22b

Diakonia Modlitwy diecezji gliwickiej zaprasza wszystkich, którzy są spragnieni, słabi, zatroskani, zranieni, aby przyszli do Źródła i zanurzyli się w Wodzie Życia, aby pozwolili Bożej Miłości na uleczenia serca.

„Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego,

gdyż Jemu zależy na was.” 1P 5,7

 

Jeśli Pan Bóg pozwoli, serdecznie zapraszamy do przeżycia Trzeciego Stopnia Oazy Rodzin w przyszłym roku we Wrocławiu. Chcemy doświadczać obecności Pana Jezusa we Wspólnocie, czego dziś tak bardzo nam brakuje.
Planujemy też wykorzystać atuty Wrocławia na potrzeby programu rekolekcji, jak i dla potrzeb rodzinnego odpoczynku.
Rekolekcje z udziałem Dzieci, na których obecności również bardzo nam zależy.