42-600 Tarnowskie Góry - Sowice, ul. Ks. Jana Rudola 7, Proboszcz: Ks Andrzej Giszka info@parafiasowice.tarnogorski.pl (32) 285-33-03

Kolekty 1

01.01.2020r

800 – „B”

1030 – „H”

1600 – „S”

26.02.2020r

700 – „S”

1800 – „Sk”

13.04.2020r

800 – „Sk”

1030 – „B”

1600 – „H”

14.06.2020r

800 – „H”

1030 – „S”

1600 – „Sk”

05.01.2020r

800 – „Sk”

1030 – „B”

1600 – „H”

01.03.2020r

800 – „B”

1030 – „H”

1600 – „S”

19.04.2020r

800 – „S”

1030 – „Sk”

1600 – „B”

21.06.2020r

800 – „B”

1030 – „H”

1600 – „S”

06.01.2020r

800 – „S”

1030 – „Sk”

1600 – „B”

08.03.2020r

800 – „Sk”

1030 – „B”

1600 – „H”

26.04.2020r

800 – „H”

1030 – „S”

1600 – „Sk”

28.06.2020r

800 – „Sk”

1030 – „B”

1600 – „H”

12.01.2020r

800 – „H”

1030 – „S”

1600 – „Sk”

15.03.2020r

800 – „S”

1030 – „Sk”

1600 – „B”

03.05.2020r

800 – „B”

1030 – „H”

1600 – „S”

19.01.2020r

800 – „B”

1030 – „H”

1600 – „S”

22.03.2020r

800 – „H”

1030 – „S”

1600 – „Sk”

10.05.2020r

800 – „Sk”

1030 – „B”

1600 – „H”

26.01.2020r

800 – „Sk”

1030 – „B”

1600 – ”H”

29.03.2020r

800 – „B”

1030 – „H”

1600 – „S”

17.05.2020r

800 – „S”

1030 – „Sk”

1600 – „B”

02.02.2020r

800 – „S”

1030 – „Sk”

1600 – „B”

05.04.2020r

800 – „Sk”

1030 – „B”

1600 – „H”

24.05.2020r

800 – „H”

1030 – „S”

1600 – „Sk”

09.02.2020r

800 – „H”

1030 – „S”

1600 – „Sk”

09.04.2020r

1800 – „S”

31.05.2020r

800 – „B”

1030 – „H”

1600 – „S”

16.02.2020r

800 – „B”

1030 – „H”

1600 – „S”

11.04.2020r

1800 – „Sk”

07.06.2020r

800 – „Sk”

1030 – „B”

1600 – „H”

23.02.2020r

800 – „Sk”

1030 – „B”

1600 – „H”

12.04.2020r

600 – „B”

1030 – „H”

1600 – „S”

11.06.2020r

700 – „S”

900 – „Sk”

1600 – „B”

Plan kolekt nr1 rok2020